Olika sparformer

En mycket stor del av ens ekonomi bör handla om sparande. De allra flesta är väl medvetna om att det är bra att spara. Dock är det allt för få som lägger ner tid eller energi på att alls göra det eller att leta efter den bästa sparformen. Det går ju att spara pengar idag på flera olika sätt. Det kan vara smart att läsa tips på en blogg om ekonomi. Det som de flesta har svårast för, det är att komma igång med ett sparande. 

För att du ska kunna komma igång med ett sparande så är det bra att fundera på hur mycket du har möjlighet att spara varje månad samt vad det är du ska spara till. Det kan vara smart att satsa på två olika sorters sparande. Du bör först skapa ett buffertsparande. Det är då ett sparande du kan ta av om det skulle ske oförutsedda händelser. Sedan bör du ha ett mer långsiktigt sparande. Det är där du kan välja mellan olika sätt att spara på. 

Olika former av sparande

Det finns som sagt en mängd olika sätt att spara på och i olika former. Det vanligaste och oftast allra säkraste sättet är att ha ett sparkonto. Det kan du ofta öppna i den bank du redan är kund i. Många gånger är det dock en låg avkastning på ett sådant konto. Det blir inte så mycket extra i form av ränta. Men fördelen är att det omfattas av insättningsgarantin. Om du väljer ett sparkonto hos andra aktörer, så kan det ge högre ränta, men då låser du ofta pengarna över tid samt att det ofta är att dessa konton inte omfattas av insättningsgarantin!

Ett annat sätt att spara på är att göra det i fonder. Tänk bara på att det kan skilja sig åt mellan de olika fonderna när det kommer till skatter. Du kan till exempel välja att beskattas direkt när du avyttrar fonderna. Det kallas fonddepå. 

Ett ytterligare alternativ är ISK eller ett investeringssparkonto. Då innebär det att du kan spara i både fonder och marknadsnoterade värdepapper, alltså aktier, samt bankinlåning. 

11 Dec 2020